Szelidi-tó

Erdei iskola minősítési eljárás

Üdülőink Minősített erdei iskola Osztálykirándulás Nyári tábor Programok Étkezés Képek, film Emléktárgyak Kapcsolat

Strandolás

 

Az erdei iskolai minősítési eljárásról - alapfogalmak

Erdei Iskola

sajátos, a környezet adottságaira építő nevelési, tanulásszervezési egység. A szorgalmi időben megvalósuló, egybefüggően többnapos, a szervező oktatási intézmény székhelyétől különböző helyszínű tanulásszervezési mód, amely során a tanulás a tanulók aktív, cselekvő, kölcsönösségen alapuló együttműködésére épül. A tanítás tartalmilag és tantervileg egyaránt szorosan és szervesen kapcsolódik a választott helyszín természeti, ember által létesített és szociokulturális környezetéhez. Kiemelkedő nevelési feladata a környezettel harmonikus, egészséges életvezetési képességek fejlesztése és a közösségi tevékenységekhez kötődő szocializáció.

Erdei Iskola Szolgáltatás

az a szolgáltatás, amely az Erdei Iskola nevelési és tanulásszervezési egység megvalósításához megfelelő helyszínt, arra kidolgozott szakmai programot és a szükséges infrastrukturális hátteret biztosítja.

Erdei Iskola Szolgáltató

az a szolgáltató, aki az adott helyszínre kidolgozott szakmai programot, a programokhoz a szakembereket és anyagokat az óvoda, illetve az iskola pedagógusának igényei és elvárásai szerint szakszerűen biztosítani kész és képes.

Határidők, időtartamok

 1. A minősítés megújítása: 4 évente
 2. A regisztrált erdei iskolák Időterv leadásának határideje: aktuális év június 15-ig és december 15-ig
 3. Minősítés felfüggesztése: 2 év
  1. panaszkezelési eljárással
  2. minősítés eredménytelensége miatt
 4. Befizetések
  1. Regisztrációs díj: regisztrációs anyag leadásakor
  2. Regisztráció fenntartása: minden év január 31-ig
  3. Minősítési díj I. részlete: az önminősítési anyag beadásakor
  4. Minősítési díj II. részlete: a látgató szakértők kijelölése (értesítés kiküldése) után
 5. Ügyintézés határideje
  1. a. Hiánypótlás (Szolgáltató a SzT-nek): 10 munkanap
  2. Döntés az előminősítésről (SzT az Ét-nek): 10 munkanap
  3. Értesítés (ÉT a Szolgáltatót): 15 munkanap
  4. Nyilatkozat (szakértő ÉT-nek, Szolgáltató az ÉT-nek): 10 munkanap
  5. Jelentés leadása (szakértők az ÉT-nek): a látogatást követően 10 munkanap
  6. Előterjesztés elkészítése (SzT az ÉT-nek): 8 munkanap
  7. Döntés a minősítésről: soron következő ÉT ülésen
  8. Szolgáltató kiértesítése: 5 munkanapon belül
  9. Tanúsítvány átadása: évente kétszer (ősz, tavasz)
  10. Változásokról (Szolgáltató az Irodát) minél előbb – saját érdek, de 10 munkanapon belül

Értékelési szempontok

Vezető

 • Saját adottságok, erősségek ismerete
 • Közoktatás tartalmi szabályozásának és az iskolák igényeinek ismerete (partneriskolai felmérés, kérdőívek)
 • A modulok, foglalkozások tartalmi megfelelősége, egymásra épülése
 • A terep megfelelősége, kihasználása
 • A foglalkozások irányítása, a gyerekek bevonása, oktatók közti együttműködés
 • A programok, modulok értékelése, fejlesztése
 • Környezettudatosság a szervezésben, a foglalkozásokon, az erdei iskola életmódjában és az infrastruktúrában
 • A szolgáltató szervezet küldetésének, jövőképének, stratégiájának kialakítása, megvalósítása
 • A szervezeti felépítés kialakítása, a hatáskörök tisztázottsága
 • Az erdei iskola gazdálkodásának megfelelősége, fejlesztése
 • A vezetés megfelelősége (szervezőkészség, szakmai háttér, képzés)
 • Az oktatók kiválasztása, hitelessége, munkájuk értékelése, továbbképzésük
 • Az adminisztráció szervezése, megfelelősége
 • Az általános kommunikációs tevékenységek (szervezeten belül és az iskolákkal), és az iskolával történő egyeztetés megfelelősége
 • A minőségfejlesztési tevékenységek megfelelősége

Programszervező munkatárs

 • A szolgáltató szervezet küldetésének, jövőképének, stratégiájának ismerete, ezzel történő azonosulás
 • A szervezeti felépítés egyértelműsége, hatáskörök tisztázottsága
 • A munkatársak értékelése, fejlesztése, ösztönzése, továbbképzése
 • Az adminisztráció szervezése, megfelelősége
 • Az általános kommunikációs tevékenységek (szervezeten belül és az iskolákkal), és az iskolával történő egyeztetés megfelelősége
 • A minőségfejlesztési tevékenységek megfelelősége
 • Környezettudatosság a szervezőmunkában és az infrastruktúrában

Oktatók

 • A szolgáltató szervezet küldetésének, jövőképének, stratégiájának ismerete, ezzel történő azonosulás
 • Közoktatás tartalmi szabályozásának és az iskolák igényeinek ismerete
 • A modulok, foglalkozások tartalma, egymásra épülése
 • A terep megfelelősége, kihasználása
 • A foglalkozások irányításának megfelelősége, a gyerekek bevonása, kísérő pedagógusokkal való együttműködés, oktatók közti együttműködés
 • Az oktatás megvalósítása, az alkalmazott oktatói módszerek megfelelősége
 • A gyerekek munkájának értékelése
 • A visszajelzések értékelése és a fejlesztés megvalósítása
 • Környezettudatosság a foglalkozásokon és az erdei iskola életmódjában
 • A szervezeti felépítés egyértelműsége, hatáskörök tisztázottsága
 • Az oktatók kiválasztása, felkészítése, felkészültsége, hitelessége, munkájuk értékelése, továbbképzésük
 • A nyilvántartások és a programdokumentáció használhatósága
 • A belső kommunikáció hatékonysága, eredményessége
 • Kommunikáció az iskolával, programegyeztetés
 • Belső értékelés, szervezetfejlesztés
 • Oktatási segédanyagok, vizsgálati és szemléltető eszközök, információhordozók megfelelősége
 • Terepi környezet, terepi infrastruktúra, oktatási infrastruktúra megfelelősége

è További részletek a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének (KOKOSZ) honlapján (www.kokosz.hu)

 


AkciókSzállásErdei iskolaOsztálykirándulásNyári táborLovastáborKézművestáborProgramokÉtlapFényképek, kisfilmekKapcsolat